forbot

Feliks-2010, OOO

Feliks-2010, OOO

  • Feliks-2010, OOO
Quầy trưng bày
Hạt hướng dương
Hạt hướng dương
13000.00 UAH
Cây gai
Cây gai
10900.00 UAH
Rau đậu
Rau đậu
19500.00 UAH
Đậu Hà-lan
Đậu Hà-lan
7250.00 UAH
Đậu
Đậu
10000.00 UAH
Đậu Hà-lan
Đậu Hà-lan
6800.00 UAH
Hạt giống thì là
Hạt giống thì là
99000.00 UAH
Kiều
Kiều
23.30 UAH
Hạt hướng dương
Hạt hướng dương
Cây gai
Cây gai
Rau đậu
Rau đậu
Đậu Hà-lan
Đậu Hà-lan
Đậu
Đậu
Đậu Hà-lan
Đậu Hà-lan
Hạt giống thì là
Hạt giống thì là
Kiều
Kiều
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Đường
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
10600 UAH(390 USD)
Wholesale: 10600 UAH(390 USD) từ 20 t
Nhóm: Đường
Lúa mì
Check availability 
Nhóm: Lúa mì
Ngô
Check availability 
Nhóm: Ngô
Đậu tương
Check availability 
Nhóm: Đậu tương
Lúa mạch Hórdeum
Check availability 
Nhóm: Lúa mạch Hórdeum
Đậu Hà-lan
Check availability 
Nhóm: Đậu Hà-lan
Hạt hướng dương
Check availability 
Nhóm: Hạt hướng dương
Cây kê Panicum
Check availability 
Nhóm: Cây kê Panicum
Đậu nành
Check availability 
Nhóm: Đậu nành
Đậu Hà-lan
Check availability 
Nhóm: Đậu Hà-lan
Bột yến mạch
Check availability 
Nhóm: Bột yến mạch
Lúa mạch ngọc trai
Check availability 
Nhóm: Lúa mạch ngọc trai

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Feliks-2010, OOO. Tất cả thông tin về Feliks-2010, OOO tại Khmelnitskij (Ukraina).